รางวัลงานวิจัยดีเด่น จากกรมวิชาการเกษตร ปี2561

เวอร์ลีด้า บอดี้โลชั่นเป็นผลผลิตจากงานวิจัยรางวัลดีเด่น ปี2561 โดยกรมวิชาการเกษตร 

กรมวิชาการเกษตร โดยคุณวิมลวรรณ วิฒนวิจิตร นักวิชาการพิเศษชำนาญการได้ถ่ายถอดความรู้ วิธีการสกัดสารสกัดจากธรรมชาติ ให้กับคุณนภัสวรรณ นิลเจริญ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ดูเเลผิวพรรณ ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ เวอร์ลีด้า บอดี้โลชั่น ปัจจุบันได้ประยุกต์สูตรโลชั่นเเละพัฒนาไปใช้กับสารสกัดทับทิม ลูกหม่อน เเมกโนเลีย น้ำดอกกุหลาบ เเละคาโมมาลย์ เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับผุ้บริโภค จำหน่ายในประเทศเเละต่างประเทศ